Politica de Confidențialitate

Prin politică de confidențialitate se înțeleg condițiile în care SC VERTECO SRL utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal. Datele pe care vi le cerem sunt acele date care ne ajută va putem identifica în momentul utilizării website-ului. Va asigurăm aceste date vor fi folosite doar în concordanță cu această declarație de confidențialitate și în scopul exclusiv în care au fost colectate.

SC VERTECO SRL, în calitate de proprietar al www.vertys.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de comenzi online. 

Conform prevederilor legale, S.C. VERTECO SRL are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Conform RGPD, aveți dreptul la informare, acces, rectificare sau ștergere, restricționare, portabilitate, retragere oricând a consimțământului și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Verteco SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale. Datele sunt colectate în vederea furnizării produselor indicate pe site-ul www.vertys.ro, precum şi în scop de marketing.  

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi comunicate terţilor fără acordul prealabil al dumneavoastră.

Nu vă vom trimite nici un fel de informări, broşuri sau altă formă de publicitate fără acordul dumneavoastră.

 

Datele colectate

 • Nume și Prenume
 • IP
 • Informații de contact inclusiv numărul de telefon și adresa de email;
 • Informații demografice precum: codul poștal, adresa
 • Alte informații relevante pentru cercetări de piață sau oferte speciale

 

Scopul colectării datelor este:

 • Informarea utilizatorilor privind situația contului de pe www.vertys.ro;
 • Informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor;
 • Evaluarea produselor și serviciilor oferite;
 • Pentru reclamă, marketing și publicitate, statistică.

Modalitatea de colectare a datelor:

 • Formular înscriere newsletter

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 (“GDRP”), aducem la cunoștință datele cu caracter personal, solicitate în acest formular (nume, adresa de e-mail), sunt folosite cu bună credință, în scopul de a va trimite informații privind promoții, produse și evenimente.

Aceste date personale vor fi stocate până în momentul în care va veți exprimă dorința de a va dezabona, după care vor fi distruse. Ele pot fi transmise partenerilor noștri, precum și altor potențiali furnizori de servicii de profil care sunt în conformitate cu normele GDPR, doar în vederea atingerii scopului mai sus enunțat.

SC VERTECO SRL se obligă păstreze confidențialitatea datelor înscrise în acest formular și nu le transfere în alte scopuri.

Aveți dreptul de a solicita oricând dezabonarea și, implicit, ștergerea adresei dumneavoastră de email din baza noastră de date. 

 

 • Formular creare cont

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 (“GDRD”), aducem la cunoștință datele cu caracter personal, solicitate în acest formular (nume, telefon, adresă, adresa de e-mail) nu sunt folosite în scopuri de marketing și/sau statistice. Datele sunt colectate în vederea facilitării procesului de plasare a comenzilor, urmărirea lor, precum și păstrarea unui istoric al activității dumneavoastră de cumpărare pe acest site.

Aceste informații vor fi stocate până în momentul în care veți solicita ștergerea contului, cu excepția situațiilor în care datele înscrise stau la baza unor comenzi confirmate pentru care s-au emis facturi (în această situație, datele trebuie să fie păstrate, conform legislației române în vigoare, pentru o perioada de 10 ani). SC VERTECO SRL se obligă păstreze confidențialitatea datelor înscrise în acest formular, nu le înstrăineze și le utilizeze exclusiv în scopul în care au fost colectate.


 • Formular plasare comanda

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 (“GDRP”), aducem la cunoștință datele cu caracter personal, solicitate în acest formular (nume, telefon, adresa de e-mail, adresa poștală) sunt folosite cu bună credință, în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale ce derivă din contractul comercial la distanță, instituit în momentul confirmării comenzii.

Aceste informații sunt stocate pentru o perioada de 10 ani, după care vor fi distruse. Ele pot fi transmise partenerilor noștri doar în vederea atingerii scopului mai sus enunțat.

 

 Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Informațiile colectate de pe site-ul www.vertys.ro, indiferent dacă sunt date personale, demografice, colective sau tehnice, vor fi utilizate în scopul de a administra înregistrarea conturilor, soluționarea întrebărilor, îmbunătățirea site-ului nostru și consultarea utilizatorilor în vederea creșterii calității produselor și serviciilor oferite.

Utilizarea datelor cu caracter personal de către SC Verteco SRL este în conformitate cu reglementările legale în vigoare în legătură cu protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.


Dreptul dumneavoastră de a vă modifica și sterge datele dumneavoastră deținute de operator. 

Conform GDRP, aveți dreptul la informare, acces, rectificare sau ștergere, restricționare, portabilitate, retragere oricând a consimțământului și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Cât timp prelucrăm datele tale personale?

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Vrei să ne contactezi

Dacă ai nevoie să ne contactezi ne poți lăsa un mesaj folosind formularul de mai jos și vom reveni cu un răspuns către tine!

Acest site este protejat de reCAPTCHA și se aplică Politica de confidențialitate și Condițiile de furnizare a serviciilor Google.